atelier luka    

JOHANNA MARIA
Oktober 2012 - Stichting Handboekbinden nodigt
handboekbinders en grafisch ontwerpers uit om
deel uit te maken van de werkgroep Out of the Box.
A. van Schendels 'Het Fregatschip Johanna Maria'
word als projektboek gekozen.

Doel van het project is een discussie op gang te
brengen welke als katalysator en startpunt kan
dienen om de vormgeving van het handgebonden
boek te verbeteren. Op 1 juni 2013 presenteerden
21 deelnemers hun 'eindwerk' in Utrecht.

   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
    11 | 12 | 13 | 14